Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İLKELERİMİZ

Gizlilik: Verilen tüm hizmetleri etik kurallar dahilinde gizli tutarız. Bize başvuranlara ait  kişisel  bilgileri hiçbir  kişi, birim ya  da kurum  ile kendisinin isteği ya da onayı olmadan paylaşmayız.

Koşulsuz kabul ve saygı: Bir birey olarak  kişisel  farklılıklara  her  zaman saygı duymaktayız. Sahip  olduğunuz  inanç,  değer ve  özellikler ne olursa  olsun, sizler bizim için her zaman saygıdeğer bireylersiniz.

Saydamlık:  Danışanlarımızın  gündeme  getirdikleri konu ve  sorunları  onlarla birlikte  içtenlikle  ele  alır  ve  ilgili  konu üzerindeki  duygu  ve  düşüncelerimizi gerçekçi bir şekilde ifade ederiz.

Yetkinlik: Birimimiz, alanlarına yönelik gerekli eğitim ve dereceleri  almış, bilimsellik temelinde hareket eden, kendilerini  geliştirmeyi sürdüren, mesleki gözetim ve dayanışma  içinde  etkinliklerini sürdüren uzmanlardan oluşur.


Ekleme tarihi: 03-08-2021 09:26:59